UWAGA !!!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 informujemy, że wstrzymana została do odwołania bezpośrednia obsługa uczestników projektu oraz osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie realizowanych przez Fundację Inkubator. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 609 466 555, a.kubiak@inkubator.org.pla.gajewska@inkubator.org.pl .

Uwaga !!!

Informujemy, że Fundacja Inkubator nie współpracuje z żadną firmą pośredniczą w zakresie rekrutacji uczestników do projektu oraz wyboru dla nich poszczególnych form wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla jego uczestników, jak i organizatorów stażu/pracodawców zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 19.10.2020 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zachęcamy do przesyłania zgłoszeń:

– pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 lub

– pocztą elektroniczną na adres: aktywnisamodzielni@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępnym na stronie www.aktywnisamodzielni.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.